Język pl

Doświadczenie Formy

powrót

20.10 – 29.11. 2016
Doświadczenie Formy Wychodząc od ortodoksyjnej, klasycznej fotografii, autorka stopniowo poddaje ją modyfikacji za pomocą rozmaitych manualnych ingerencji, z których najważniejszym elementem staje się malarstwo. W efekcie końcowym bezpośredniość pierwotnego fotograficznego odwzorowania pozostaje ledwie zarysowanym śladem, wypreparowanym z kontekstu pierwotnego ujęcia. Badając relacje pomiędzy fotografią a innymi dziedzinami plastycznymi, Teresa Anniuk-Gulak odnajduje swoją własną ścieżkę artystycznej kreacji, najbardziej odpowiadającą jej indywidualnemu pojmowaniu istoty i funkcji sztuki. Teresa Anniuk-Gulak Uprawia Malarstwo i Fotografię. Absolwentka MFF Kwadrat oraz Studium Podyplomowego przy Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Uczestniczka seminariów artystycznych w Kunstakademie Bad Reichenhall u prof. Giselberta Hoke oraz w Freie Kunst Akademie Augsburg u prof. Reinera Kaisera. Wystawę oglądać można od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 20.00.

Zdjęcia


© 2015-2024 Corsario.pl

WEBDESIGN: corsario